Kavramsal Çerçeve

“Hafıza, geçmişe ait dönemlerin bireysel olarak muhafazası değil, bunların yeniden üretimidir.”
                                                                                                                           Maurice Halbwachs

Hatırlama, hafızanın inşa edilmesine ve yeni hafızaların üretilmesine olanak sağlar. Anılar pasif değildir. Her an yeni bağlar üreterek dönüşme ve dönüştürme potansiyeli taşır. Gerçeğin temsillerine dönüşen hafıza, sanatın ve kimliğin de kaynağıdır. Kimlik inşasında ve arayışında hafıza bize referans olur. Var olmayı ve biricikliği mümkün kılar.

Unutmaya ve kaybetmeye karşın hafıza, yeniden üretilerek görünür olur ve yeni biçimlerde yaşamaya devam eder. Sanat ölümsüzlüğe karşı yaratmayı seçmektir.

Asuman Aktüy, sanatın iyileştiren ve ölümsüzlük vadeden yanında durarak, hafızasını yeniye ve yeniden üretime açtı.

Yad etme, hatırlama, kimlik ve yeni hafızalar üreterek iyileşme üzerine sanatçı sabun üretimi yapan dedesi ve babasının adındaki sabunları, kendi estetik bakış açısıyla porselen olarak yeniden üretti. Hafızaya kendi yaşamından ve yolculuğundan yeni temsiller ekleyerek heyecan verici sanatsal bir dokumantasyon yarattı.

Yıllar önce Aydın’da başlayan ve bir yaz günü sabun kokusuyla bugüne taşınan hafıza, ‘Sabun’, ‘Nalın’, ‘Hamam tası’ üçlemesiyle ölümsüz bir temsile dönüştü. Hafızanın yeni ve yaratıcı yollar bularak aktarılma potansiyelini somutlaştıran bu sergi hepimize var olma ve dönüştürme misyonunu yeniden hatırlatıyor.